Hygienická sekce se zástupci MZ o odměňování i kompetencích

Společné jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví se konalo dne 14. února 2024. Jednání se za odborové organizace zúčastnili zástupci z krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů. Jednání organizoval výbor sekce pracovníků hygienické služby vedený Ing. Jiřím Pohořalým. Za Ministertvo zdravotnictví se zástupci účastnili osobně, nebo on-line podle možností a zdravotního stavu. Jednání se osobně účastnili vrchní ředitelka a hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Mgr. Matyáš Fošum, ředitelka finančního odboru Ing. Klára Roubalová, on-line připojení využili náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic, ředitel personálního odboru Mgr. Filip Vrána a z kanceláře státního tajemníka Mgr. Adéla Heryánována. Hybridní způsob jednání nebyl úplně komfortní, ale přesto se při jednání prošla plánovaná témata.

Prvním bodem byla připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. K novele zákona předložil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR připomínky ve vnitřním i vnějším připomínkovém řízení. Připomínky jsou zpracovány podle došlých vyjádření jednotlivých krajských hygienických stanic.

Jedním z diskutovaných problémů bylo, jak najít společné řešení s Úřadem pro ochranu osobních údajů pro hygienické registry a nakládání s daty. Ministerstvo zdravotnictví chce propojit hygienické registry s již existujícími registry, jako například s registrem živnostenského oprávnění od živnostenských úřadů a s registry zdravotnických zařízení od krajských úřadů, kdy při vzniku nové provozovny nebo nového zdravotnického zařízení přijde tato informace také do hygienických registrů.

V rámci centralizace by mělo dojít ke sjednocení správních činností tak, aby došlo k jednotnému postupu na všech pracovištích krajských hygienických stanic. Odborový svaz upozornil, že je nutné vyjasnit kompetence ředitelů jednotlivých krajů tak, aby byly nastaveny jednotné postupy v rámci jednotlivých činností hygienické služby, například u kontrol. Dále je nutné vyjasnit případné nedodržení počtu kontrol, například pokud kontrola proběhla dle stanovených pravidel a bude bez závad, tak není důvod ji následně opakovat, ale tím by mohlo dojít k nenaplnění počtu stanovených kontrol.

Předpokládaný termín pro předložení novely zákona do Poslanecké sněmovny je září tohoto roku. Zákon o ochraně veřejného zdraví je ale novelizován několika způsoby, řádným legislativním procesem, nepřímými novelami jiných zákonů a připravovanými pozměňovacími návrhy od poslanců. V tomto systému hrozí hygienické službě změny, které budou proti smyslu ochrany veřejného zdraví.

Odbory požádaly o informaci k personálnímu a finančnímu zajištění hygienické služby. Po době covidu očekávaly hygienické služby posílení personálního zajištění a financí, k čemuž bohužel nedošlo. Například průměrný výdělek zaměstnanců krajských hygienických stanic (KHS), kteří jsou zařazeni podle služebního zákona, tedy úředníci, byl za rok 2023 ve výši 43 tisíc korun, zaměstnanců, kteří jsou zařazeni podle zákoníku práce, ve výši 34 tisíc korun. U zaměstnanců Státního zdravotního ústavu (SZÚ) byl průměrný výdělek v roce 2023 ve výši 46 tisíc korun, u Zdravotního ústavu se sídlev v Ostravě ve výši 44 tisíc korun a u zaměstnanců Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem ve výši 40 tisíc korun. Celkový počet zaměstnanců a úředníků, kteří mají na starost ochranu veřejného zdraví obyvatel České republiky, je v souhrnu za KHS, SZÚ a zdravotní ústavy pouhých 3400.

Na jednání byl opakovaně předložen požadavek na úpravu katalogu prací pro správní činnosti. K tomuto bodu se sejde společné jednání, až bude možná osobní přítomnost příslušných zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví.

Podle zástupců Ministerstva zdravotnictví je zvyšování platových tříd v rámci systematizace možné v souladu s příslušným paragrafem zákona o státní službě. Podmínkou je, že zaměstnanec musí vykonávat službu minimálně 4 roky a v posledních 2 letech musí mít hodnocení jako vynikající. Služební hodnocení ne vždy souvisí s platovými prostředky. Častý argument ředitelů KHS je, že nemohou dávat vysoké hodnocení, protože nemají volné finanční prostředky. Pokud zaměstnanec splňuje podmínky pro vyšší třídu, tak ředitel nemusí požádat o změnu v rámci systematizace.

Zástupci odborových organizací upozornili, že se vyšší třídy dávají zejména nově nastupujícím zaměstnancům z důvodu zajištění stabilizace výkonu hygienické služby, ale stávajícím zaměstnancům jsou třídy navyšovány sporadicky. Dle zástupců ministerstva je to o sociálním dialogu mezi jednotlivými řediteli a odborovou organizací, podle ministerstva došlo v posledních dvou letech k navýšení platových tříd u cca 80 služebních míst.

Ministerstvo sdělilo, že KHS mají tzv. nespotřebované nároky, které jsou hodnoceny Ministerstvem financí jako celek a je třeba je využívat, nelze žádat navýšení prostředků, pokud jsou tyto nespotřebované nároky, které mají KHS využívat.

Zástupci odborových organizací sdělili, že některé KHS vůbec odměny nevyplácejí, nezvyšují se ani osobní příplatky.

Pro orgány ochrany veřejného zdraví, konkrétně pro zaměstnance KHS, byl vládou schválen dotační titul ve výši 16 milionů korun. Časem se ukázalo, že čerpání financí a přiznání zaměstnancům například na lázeňskou péči není možné. Na jednání se odboráři ptali, kde finance jsou a jak budou pro hygienickou službu využity. Situace je řešena, ale zda finance dojdou do KHS alespoň jako provozní prostředky, není jasné.

Při jednání o kolektivní dohodě vyššího stupně bylo požádáno, aby se ve všech KHS přispívalo na benefity, stravné, využíval se systém práce z domova. Připomínky budou při jednání o kolektivní dohodě vyššího stupně uplatněny odborovým svazem.

Odbory nesouhlasí s opětovným záměrem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) na odebrání kompetence hygieny výživy ke kontrole restaurací. Zdravotní rizika je schopna odhalit pouze hygiena výživy. Tento zásah do kompetencí hygienické služby byl několikrát navržen, odborníky napaden a nebyl prosazen. Odbory budou proti tomu záměru opět vystupovat. Záměr na změnu prosazuje SZPI při projednání tisku č. 504 k novele zákona o návykových látkách.

Na závěr jednání byli účastníci z odborových organizací pozváni na společné setkání zaměstnanců hygienické služby České a Slovenské republiky, které se bude konat 10. a 11. června v Bratislavě.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 17. 3. 2024 / 7:13

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s ministrem Válkem

Členové sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu jednali ve čtvrtek 14. března 2024 na Ministerstvu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a dalšími zástupci ministerstva.

Aktuality 9. 12. 2023 / 21:30

Hygienická sekce opět jednala s vedením Ministerstva zdravotnictví

V pondělí 4. prosince 2023 se na Ministerstvu zdravotnictví konalo další kolo jednání k novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Načíst další
 
Napište nám