Jaké jsou mzdy a platy v Česku?

Na otázku jaké jsou v České republice mzdy a platy dostáváme odpověď, že průměrné mzdy v Česku patří stále k těm nejnižším v Evropě. Česká ekonomika roste rekordními tempy, ale lidé z toho nic moc nemají. Podle údajů Eurostatu průměrnou nominální mzdou patří Češi mezi nejméně vydělávající národy v celé Evropské unii. Z 28 členských států se v žebříčku průměrných mezd hůře umístilo 7 zemí. Méně než českých 27 575 korun/rok 2016 berou v drtivé většině zaměstnanci postkomunistických států, tedy na Slovensku, v Rumunsku nebo Bulharsku. Lépe než v Česku jsou na tom i zaměstnanci v nejslabších „starých“ zemích EU, například v Řecku nebo Portugalsku.

Ve srovnání s Německem Češi mají na výplatních lístcích v průměru třiapůlkrát méně. Německo slouží Čechům jako vzor, k němuž má ekonomický vývoj směřovat. Rozdíl se sníží při zohlednění cenové hladiny, ale i v paritě kupní síly německé výdělky představují více než dvojnásobek českých.

Jak si Česko stojí ve srovnání se zeměmi evropské osmadvacítky? Nejlépe vydělávající Dánové mají hrubou mzdu téměř pětinásobně vyšší než Česko, druhé Lucembursko je na čtyřnásobku atd., jak dokumentuje níže uvedená tabulka číslo 1.

Tabulka č. 1

Země

Průměrná hrubá mzda (Kč/měsíc)

Násobek platu v ČR

Dánsko

134 970

4,9

Lucembursko

114 710

4,2

Německo

96 280

3,5

Švédsko

91 680

2,5

Belgie

88 430

3,2

Finsko

87 880

3,2

Irsko

81 460

2,9

Francie

76 880

2,8

Nizozemsko

74 230

2,7

Rakousko

70 430

2,6

Itálie

66 560

2,4

Velká Británie  

61 540

2,2

Španělsko

54 160

2,0

Kypr

46 250

1,7

Slovinsko

41 650

1,5

Estonsko

32 290

1,2

Portugalsko

30 110

1,1

Chorvatsko

28 390

1,0

Řecko

28 390

1,0

Česko

27 575

x

Polsko

27 350

1,0

Maďarsko

25 430

0,9

Lotyšsko

24 490

0,9

Slovensko

23 320

0,8

Litva

21 810

0,8

Rumunsko

19 030

0,7

Bulharsko

13 810

0,5

Zdroj: Eurostat – mzdy jsou přepočteny na koruny v kurzu 26 Kč/euro. Vždy jde o mzdy nominální, není zohledněna rozdílná cenová úroveň v jednotlivých zemích.

Kdo je odměňován mzdou a kdo platem

Téměř milion zaměstnanců v České republice je odměňován platem, ostatní mzdou.

Mzdou jsou odměňováni zaměstnanci, kteří pracují v soukromém sektoru. Výše mzdy je stanovována zaměstnavatelem formou mzdového výměru. Mzda má v porovnání s platem méně regulací a předpisů, je také určována nařízením vlády, které udává všem zaměstnavatelům nejen „mzdu minimální“, ale i tzv. „nejnižší úroveň zaručené mzdy“. Jednotlivé profese a pracovní činnosti jsou rozděleny do osmi skupin podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávané práce. Všechno ostatní nad tyto minimální limity je předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Platem jsou odměňováni zaměstnanci ve veřejném sektoru – státu, krajů, měst a obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací. Odměňování platem je určováno příslušným nařízením vlády, které udává nejen stupnici platových tarifů, ale také výši příplatků. Jde o „platové tabulky“, které zaměstnavatelé ve veřejném sektoru mají bezpodmínečně respektovat. Plat se zaměstnancům zvyšuje změnou tohoto nařízení vlády, většinou k 1. lednu každého roku, i když k navýšení dochází i v průběhu roku, jako tomu bylo v letošním roce k 1. červenci 2017 např. u pracovníků v sociálních službách, THP, školství a dalších.

Otázka zní, co je lepší: pracovat spíše v soukromém sektoru, nebo ve veřejném? To si musí zodpovědět každý sám, ať jde o zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, nebo o zaměstnance v jiných oborech, například dopravě, kovoprůmyslu, potravinářství atd. V devadesátých letech, kdy se nastavoval systém odměňování, byla jedna ze základních premis, že práce ve veřejném sektoru má více pozitiv, a proto by měl plat být nižší než mzdy, protože v soukromém sektoru tyto jistoty chybějí. Za několik let se však tento poměr obrátil ve prospěch platů. U obdobných profesí a pracovních pozic v současné době je spíše pravidlem, že plat je vyšší než mzda.

Pro ukázku, jak je to s platem a mzdou ve veřejném a soukromém sektoru je, předkládám tabulku č. 2, která vychází z materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 – 2016.

Tabulka č. 2

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty) v letech 2010 – 2016

a) v národním hospodářství ČR

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Průměrná mzda (Kč)

23 864

24 455

25 067

25 035

25 768

26 591

27 575

Meziroční index (%)

– průměrné mzdy

– spotřebitelských cen

– reálné mzdy

 

102,2

101,5

100,7

 

102,5

101,9

100,6

 

102,5

103,3

99,2

 

99,9

101,4

98,5

 

102,9

100,4

102,5

 

103,2

100,3

102,9

 

103,7

100,7

103,0

b) v podnikatelském (soukromém) sektoru

Průměrná mzda (Kč)

23 733

24 447

25 078

24 986

25 742

26 538

27 465

Meziroční index (%)

– průměrné mzdy

– spotřebitelských cen

– reálné mzdy

 

102,7

101,5

101,2

 

103,0

101,9

101,1

 

102,6

103,3

99,3

 

99,6

101,4

98,2

 

103,0

100,4

102,6

 

103,1

100,3

102,8

 

103,5

100,7

102,8

c) v nepodnikatelském (veřejném) sektoru

Průměrná mzda (Kč)

24 453

24 494

25 014

25 255

25 884

26 831

28 078

Meziroční index (%)

– průměrné mzdy

– spotřebitelských cen

– reálné mzdy

 

100,2

101,5

98,7

 

100,2

101,9

98,3

 

102,1

103,3

98,8

 

101,0

101,4

99,6

 

102,5

100,4

102,1

 

103,7

100,3

103,4

 

104,6

100,7

103,9

Zdroj: MPSV, zpracováno z údajů ČSÚ

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:55

Proč odborový svaz usiluje o zvyšování platových tarifů?

Vytrvalý tlak představitelů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na růst platových tarifů se odehrává prakticky každý rok.

Aktuality 4. 1. 2024 / 13:08

Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců – 2024

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Změny v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců – 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám