Kdo vyjednal odměny pro zaměstnance za COVID-19? Odborový svaz a LOK!

Jak jste jistě zaznamenali, v současné době se hodně hovoří o odměnách pro zaměstnance nemocnic, na které vypsalo dotaci Ministerstvo zdravotnictví. Vedení OS, zvláště naši předsedkyni Dagmar Žitníkovou, a samozřejmě i předsedu LOK-SČL Martina Engela, stálo spoustu času a sil, aby se podařilo odměny vyjednat.

Stejné úsilí jsme věnovali i dříve při jednáních o odměnách pro zaměstnance v sociálních službách a ZZS. O to víc mne mrzí, že se už v předchozím období po schválení odměn pro zaměstnance sociálních služeb objevily v tisku a na sociálních sítích informace, že o odměny se zasadili ředitelé zařízení. A, což je podle mne ještě horší, že se o odměny zasadil jiný odborový svaz, který se jednání o odměnách vůbec nezúčastnil.

Ale na druhou stranu jsem se setkal i s opačným přístupem, který mne velice potěšil a se kterým bych vás chtěl seznámit.

Zaměstnanci lůžkových zařízení pokládají vedení nemocnic dotazy, kdy budou odměny na COVID-19 vyplaceny. V Nemocnici České Budějovice napsal předseda představenstva zaměstnancům tyto informace (cituji):

Vážení spolupracovníci,
obracíte se na mě s dotazy, zdali nemocnice požádala o dotaci na COVID odměny. Ano. Jedná se o dotaci Ministerstva zdravotnictví na odměny, které vyjednal Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub
sdružení českých lékařů v souhrnné výši cca 11 miliard korun ze státního rozpočtu. Postup přípravy žádosti, ale i následné výplaty odměn, je přesně definován v metodice MZ ČR a nemocnice se od něj nemůže nijak odchýlit. Odměna náleží za měsíc březen, duben, květen a je úměrně krácena podle skutečně odpracované doby v daném měsíci. Odměna se úměrně krátí podle výše úvazku, dále mimo jiné za čerpání náhradního volna, dovolené, OČR atd. Odměny se budou vyplácet i dohodám. Celková výše odměn v NČB představuje 224 milionů korun pro téměř 3 200 zaměstnanců. MZ ČR deklaruje, že finanční prostředky pošle na účet nemocnice v první třetině října. V tuto chvíli tedy nelze říci, zdali budou odměny vyplaceny již ve výplatě za září (v říjnu) nebo ve výplatě za říjen (v listopadu). Dovolte mi Vám i při této příležitosti poděkovat za mimořádné pracovní úsilí, spojené se zvládáním COVID-19.

S přáním pěkného dne

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva

Na tomto příkladu je zřejmé, že velice korektní a vstřícný přístup, který se projevuje nejen při předávání informací zaměstnancům, ale i při jednání s odbory, přináší oboustranný prospěch. Vztah mezi vedením a zaměstnanci nemusí být jen vztahem nadřízenosti a podřízenosti, ale je vztahem založeným na partnerství, což se projevuje i na stabilizaci personálu a kvalitě poskytované péče.

Za toto bych chtěl vedení společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., poděkovat.

Závěrem si dovolím vyslovit přání, aby se takový stav stal standardem i v ostatních zařízeních.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám