Meziroční vývoj platů v letech 2018-2019

Přelom jara a léta je každoročně obdobím statistik a statistických ročenek. Dnes vám přinášíme statistiku zaměřenou na meziroční vývoj platů ve zdravotnictví a sociálních službách v porovnání s ostatními povoláními odměňovanými platem – viz níže jako soubor ke stažení.

Při pohledu na údaje za rok 2019 týkající se zdravotnictví a sociálních služeb vidíme, že v obou segmentech došlo shodně k nárůstu průměrného měsíčního platu zhruba o 9 % (zdravotnictví + 9,5 %, soc. služby + 8,7 %). Poněkud méně uspokojivý je fakt, že v porovnání s rokem předchozím došlo u obou odvětví ke snížení procentuálního zastoupení tarifního platu na celkovém platu. K nárůstu v jednotkách procent došlo též u nenárokových složek platu, tedy odměn a osobních příplatků.

Z mírného, leč patrného nárůstu počtu zaměstnanců je patrné, že zlepšující se platové podmínky jsou jasným pozitivním stimulem ve snaze zažehnat personální krizi v daných segmentech.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám