Sekce lázeňství jednala o aktuální situaci lázní a jejich zaměstnanců

V úterý 4. května se konalo formou on-line jednání sekce lázeňství. Jednalo se o současné situaci v lázních v době epidemie COVID-19, o financování lázní v souvislosti s vydáním kompenzační vyhlášky i o dalších problémech, které naše odborové organizace v lázních řeší. V úvodu místopředseda OS a garant sekce lázeňství Lubomír Francl a řídící sekce Libuše Pavlíková přivítali přítomné zástupce odborových organizací a ocenili práci našich odborových organizací v této složité době.

Dále Lubomír Francl shrnul informace o navyšování úhrad za lázeňskou péči. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví klesl v segmentu lázeňské léčebně-rehabilitační péče počet pobytových dnů meziročně o 29 %, ale kompenzace v původní kompenzační vyhlášce byly stanoveny ve výši 17 % na služby poskytnuté v druhém pololetí roku 2020. Segment lázeňské péče významně čerpal i dotace z programů Antivirus a část roku měl z vládního nařízení úplně uzavřenou produkci. Z tohoto důvodu je část nákladů segmentu kompenzována a další část variabilních nákladů poklesla z důvodu omezení objemu péče. I přes tyto vlivy se však stávající kompenzace jeví nedostatečné a na základě jednání se zástupci tohoto segmentu ministerstvo navrhuje v novele vyhlášky dodatečné navýšení celoroční úhrady o 6 %.

V další části se diskutovalo o současné situaci v lázních. Naplnění kapacity lázní se pohybuje od 20 % do 60 %. Některé lázeňské domy jsou stále uzavřené, uzavřené jsou i wellness provozy. Lázně čerpaly finanční prostředky z programů Antivirus. Zaměstnanci, kteří byli na překážkách v práci na straně zaměstnavatele, v některých lázních pobírali náhradu mzdy ve výši 100 %, někde na základě ujednání v kolektivní smlouvě 70 %, jinde jen 60 %.

Bohužel jarní vlna epidemie a s ní související mimořádná opatření se projevily i v tom, že v některých zařízeních došlo ke snižování stavu zaměstnanců. Jak jsem již uváděl na jaře, je pravda, že v těch zařízeních, kde docházelo ke snižování počtu zaměstnanců, postupoval zaměstnavatel v souladu s platnou legislativou. Ale na druhou stranu bych zde chtěl zdůraznit, že se opět projevuje, že nejhorší situace je v těch lázeňských zařízeních, která jsou v soukromém vlastnictví. Opět se ukazuje, že privatizace v poskytování péče nebyla šťastné řešení.

Pozitivní zprávou je, že všichni přítomní zástupci potvrdili, že zaměstnavatel požádal o finanční prostředky z dotačního titulu na odměny za druhou vlnu epidemie COVID-19. Teď je důležitým úkolem dohlédnout na to, aby se finance dostaly k zaměstnancům.

Kolektivní smlouvy jsou na letošní rok uzavřeny, někde ale došlo ke snížení nebo omezení některých benefitů. Bohužel se v žádných lázních zatím nepodařilo dojednat navýšení mezd v letošním roce.

Co říci na závěr? Lázně by se měly v květnu začít více otevírat klientům, což by mělo lázním přinést více finančních prostředků. Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví bude během května a června připravena kompenzační vyhláška pro rok 2021, která by také měla zvýšit příjmy lázní. Proto je důležité celou situaci sledovat a jednat se zaměstnavateli o navýšení mezd alespoň v druhé polovině roku 2021.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:51

Sekce lázeňství – plnění programu OS

Zpráva sekce lázeňství o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:23

Činnost sekce lázeňství od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Po několika letech, kdy se sekce lázeňství z různých důvodů nescházela, se v roce 2019 opět podařilo obnovit její činnost.

Aktuality 12. 10. 2020 / 11:46

Sekce lázeňství o problémech způsobených koronavirem

Ani o prázdninách odborová práce neustává a řeší se ožehavé problémy současnosti. Právě proto se 31. července v budově odborového svazu Praze uskutečnila schůzka sekce lázeňství.

Načíst další
 
Napište nám