Sekce lázeňství obnovuje svoji činnost

Ve čtvrtek 28. listopadu se po delší době uskutečnilo jednání sekce lázeňství. Místopředseda OS Lubomír Francl přivítal přítomné účastníky a informoval je o tom, že činnost sekce lázeňství je stejně jako ostatní sekce pro činnost svazu velice důležitá a že je třeba její činnost, která byla na určitý čas přerušena, obnovit.

V další části jednání sekce se diskutovalo o průběhu jednání o úhradách zdravotní péče v roce 2020. Místopředseda Francl popsal průběh jednání i důvody, které vedly ke vzniku Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví. Konečné znění úhradové vyhlášky navyšuje úhrady lázním o 5,4 %, v tomto navýšení jsou i prostředky na navýšení mezd o 1500 Kč.

Přítomní zástupci základních organizací informovali účastníky o průběhu kolektivního vyjednávání v jejich zařízeních. V diskusi se ukázalo, že někteří zaměstnavatelé opět nechtějí navýšit mzdy o částku 1 500 Kč s tím, že chtějí zvýšení úhrad použít na jiné účely.

Přítomní se shodli, že sekce lázeňství se vrátí k přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně pro lázně, na které se v roce 2016 začalo pracovat.

Sekce lázeňství si také zvolila nový výbor, který bude pracovat ve složení:

Libuše Pavlíková – Státní léčebné lázně Janské Lázně,

Jana Pavlíková – Léčebné lázně Bohdaneč,

Alena Langfellnerová – Lázně Teplice v Čechách,

Václav Mrkvička – Lázně Luhačovice,

Petr Voborský – Slatinné lázně Třeboň.

Nově zvolený výbor si zvolil jako řídící sekce Libuši Pavlíkovou.

Další jednání sekce se bude konat v prvním čtvrtletí roku 2020, termín bude upřesněn.

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:51

Sekce lázeňství – plnění programu OS

Zpráva sekce lázeňství o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 24. 7. 2021 / 9:23

Činnost sekce lázeňství od sjezdu OS do 30. 6. 2021

Po několika letech, kdy se sekce lázeňství z různých důvodů nescházela, se v roce 2019 opět podařilo obnovit její činnost.

Aktuality 13. 5. 2021 / 14:16

Sekce lázeňství jednala o aktuální situaci lázní a jejich zaměstnanců

V úterý 4. května se konalo formou on-line jednání sekce lázeňství. Jednalo se o současné situaci v lázních v době epidemie COVID-19, o financování lázní v souvislosti s vydáním kompenzační vyhlášky.

Načíst další
 
Napište nám