Sešli jsme se na krajských konferencích. Děkujeme za vaši účast a zájem o dění

V září a v první polovině října jsme si již tradičně sešli na našich podzimních krajských konferencích. Krajské konference jsou velice významnou a důležitou příležitostí pro vzájemnou výměnu informací a ty letošní byly o to významnější, protože se konaly před VIII. sjezdem odborového svazu. Proto jsme na nich diskutovali o plnění programu odborového svazu za uplynulé čtyři roky, o stanovách v souvislosti s návrhy na jejich úpravu, o ekonomice odborového svazu a samozřejmě také o cílech OS pro další období.

Samozřejmě zazněly i zprávy o činnosti krajských rad a informace ze základních organizací. Pozornost byla věnována rovněž aktuálním informacím ze zdravotnictví a sociální péče, s důrazem na naše požadavky pro odměňování v roce 2019. Zde se bohužel opět potvrdilo, že jsou velké rozdíly v zařízeních, kde se odměňuje platem, a těch, kde se odměňuje mzdou. Znovu se ukázalo, že náš požadavek na sjednocení odměňování je oprávněný a budeme ho i nadále prosazovat. Podali jsme také informace o akcích, které svaz připravuje v nejbližším období.

Na krajských konferencích se konaly volby zástupců do orgánů odborového svazu. Byly zvoleny nové krajské rady (je potěšitelné, že si v některých krajích odsouhlasili rozšíření počtu členů krajské rady), konaly se volby členů výkonné rady OS (jejich volbu musí ještě potvrdit sjezd), ve většině krajů byli zvoleni i kandidáti na členy dozorčí rady a v neposlední řadě také byli podle klíče schváleného výkonnou radou zvoleni delegáti VIII. sjezdu.

Všechny krajské konference byly z pohledu vedení svazu příjemné, diskuse byla konstruktivní a bylo z ní vidět, že všichni účastníci mají zájem o dění ve svazu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom vám všem za vedení svazu aspoň takto poděkovat za to, že jste se konferencí účastnili, a to i v dnešní neutěšené personální situaci, kdy je pro vás mnohdy velmi obtížné se na akce odborového svazu uvolnit. Těšíme se na setkání s vámi na VIII. sjezdu odborového svazu.

Vedení odborového svazu děkuje všem členům orgánů odborového svazu i ostatním členům za jejich poctivou a obětavou práci, která jde často na úkor soukromí a rodinného života. Kolegům, kteří končí svou činnost, děkujeme obzvlášť.

Práce v odborech je nekonečná, mnohdy složitá a nedoceněná. Někdy se může zdát, že velké úsilí přináší malé výsledky. Ale pokud byste vy všichni nepřispívali ke zlepšování úrovně odměňování a zlepšování pracovních podmínek, je velká pravděpodobnost hraničící s jistotou, že by bylo hůř. Naším společným cílem je a musí být i v budoucnu, že bude líp.

Závěrem bychom vám všem chtěli popřát hodně štěstí a úspěchů v naší společné práci i v budoucnu.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám