Tripartita jednala o návrhu státního rozpočtu

V pátek 14. září se na Úřadu vlády sešla tripartita k návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Jednání zahájil úvodním slovem premiér Andrej Babiš a následně návrh státního rozpočtu představila ministryně financí Alena Schillerová. Za vládní stranu seznámila přítomné s prioritami státního rozpočtu pro příští rok a zasadila návrh rozpočtu do makroekonomického rámce.

Ministryně financí Alena Schillerová připomněla, že se naší ekonomice daří, a proto může vláda podporovat zvyšování životní úrovně skupin, jako jsou senioři, studenti, rodiny s dětmi a další. Prioritami návrhu státního rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a platová politika vlády. Celkové výdaje rozpočtu by měly dosáhnout výše 1 505,3 miliardy a příjmy 1 465,3 miliardy korun. Schodek rozpočtu bude činit 40 miliard. Státní rozpočet počítá s výrazným růstem výdajů na důchody, které se celkově zvednou o 37,8 miliardy. Významným způsobem se také navýší prostředky do školství, a to o 28,6 miliardy, do dopravní infrastruktury o 10,8 miliardy, zvednou se také prostředky na opravy kulturních památek či výdaje na podporu sportu.

Vláda si je také samozřejmě vědoma určitých rizik, které s sebou přináší dění v okolních zemích a na evropských a světových trzích. Nicméně žijeme v době hospodářského růstu a je nutné, aby z toho profitovali i zaměstnanci. Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o 29,82 miliardy na celkových 282 miliard. Ve veřejné sféře je dohoda na zvýšení tarifů zaměstnancům o 5 %. Dohodou neskončilo jednání o platech ve zdravotnictví. Na návrh státního rozpočtu a přednesené sdělení následně reagovali sociální partneři.

Zaměstnavatelé i odbory poděkovali vládě za dobře vedený sociální dialog, za podporu investic, vědy, výzkumu a také za navýšení platů. Obě strany uplatnily další konkrétní připomínky k návrhu státního rozpočtu.

Stanoviska Českomoravské konfederace odborových svazů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR najdete u této zprávy na svazovém webu:

K návrhu státního rozpočtu za resorty zdravotnictví a sociální služby vystoupila předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

► Pro sociální služby odborový svaz požádal o zvýšení objemu dotací pro poskytovatele sociálních služeb o 3 mld. Kč. Finance by měly být dle názoru odborů použity jak na navýšení platů a mezd, tak na další rozvoj sociálních služeb.

K tomuto požadavku bylo sděleno, že se již shodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s Ministerstvem financí a kapitola MPSV bude pro oblast dotací navýšena o 650 mil. Kč, které mají pokrýt navýšení platových tarifů.

O dalších financích je nutné vyjednávat také s kraji.

► U zdravotnictví se rozpoutala bouřlivá diskuze kvůli navýšení tarifních platů a mezd. Každá strana (= odbory a stát, protože zaměstnavatele na centrální úrovni nemáme) znovu zopakovala své argumenty pro řešení navýšení platů a mezd.

Nad rámec stanoviska odborového svazu přímo na jednání vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která navrhla, aby se možný růst platů a mezd ve zdravotnictví řešil prostřednictvím finanční pomoci ze státního rozpočtu. Znovu zopakovala návrh, který již dříve sdělila ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, aby se ze státního rozpočtu uvolnily přes rozpočet Ministerstva zdravotnictví 4,7 mld. na pokrytí příplatků za směnnost.

Tento návrh by kopíroval vyplacení finanční částky na příplatky za směnnost v prvním půlroce a řešil by možnost kontroly, zda je příplatek skutečně zaměstnancům vyplácen.

„Volné“ finanční prostředky v úhradové vyhlášce by mohly nemocnice využít na zvýšení platů a mezd.

Návrh na hrazení příplatků za směnnost a na případnou úpravu rozpočtu v tomto směru se u vládní strany nesetkal s kladnou odezvou.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám