Tripartita podpořila zvýšení prostředků pro sociální služby, vláda rozhodla o zvýšení platů

Jednání tripartity se v pondělí 12. září zúčastnil také prezident republiky Miloš Zeman. Na programu byly původně tři body a čtvrtý byl doplněn po jednání předsednictva tripartity. Jednání standardně zahájil premiér Bohuslav Sobotka, který uvítal prezidenta a všechny přítomné. Následoval první bod jednání, „zákon zákonů“, jak nadneseně sdělil prezident Zeman, návrh rozpočtu na rok 2017.

Úvodní informaci k rozpočtu přednesl ministr financí Andrej Babiš. Přítomní byli seznámeni se základními parametry návrhu, dostali informace, které okruhy považuje vláda za prioritní.

Následně vystoupil prezident Miloš Zeman, který připomněl důležitost zákona a sdělil svůj pohled na některé okruhy problémů. Za nejdůležitější pro budoucnost označil investice, což je v souladu s dlouhodobými postoji ČMKOS. Navrhl také možné úspory, a to redukci podpor alternativních zdrojů (snížit dotace solárním baronům). Dále sdělil, že by uvítal snížení dávek v hmotné nouzi tak, aby byli sociálně slabí motivováni k práci.

Poté k návrhu státního rozpočtu vystoupili zaměstnavatelé – jejich stanovisko viz níže jako soubor ke stažení.

Za ČMKOS se stanoviskem vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula (viz níže jako soubor ke stažení, zvlášť je stanovisko OSZSP ČR k návrhu státního rozpočtu, které je součástí stanoviska ČMKOS).

K rozpočtu se rozpoutala bohatá diskuze. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková v ní vystoupila s konkrétními požadavky svazu, které jsou součástí stanoviska ČMKOS.

OS vzhledem ke kritické personální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách požaduje:

1) zvýšit finance na sociální služby,

2) uložit ministrovi zdravotnictví navrhnout systémová opatření ke zvýšení počtu zdravotnického personálu, která budou ze státního rozpočtu podpořena finančně. Přijatá opatření umožní zachovat dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče,

3) řešit systémově odměňování zaměstnanců v lůžkových zdravotnických zařízeních – sjednotit odměňování pod plat.

V požadavku na zvýšení financí na sociální služby byl odborový svaz úspěšný, vládní zástupci sdělili, že vláda to bude při projednávání návrhu rozpočtu řešit.

Druhý požadavek by měl být předmětem usnesení.

Třetí požadavek zůstal bez reakce.

V druhém projednávaném bodě byl zásadní rozpor. Tripartita projednávala dávky nemocenského pojištění a možnost zrušení karenční doby.

Zaměstnavatelé jsou zásadně proti zrušení karenční doby a trvají na tom, aby první tři dny pracovní neschopnosti byly dále neplacené.

Odbory poukazovaly na těžkou situaci nemocných zaměstnanců a požadovaly karenční dobu zrušit. V rámci koalice je pro zrušení karenční doby ČSSD. KDU-ČSL a ANO jsou proti. V závěru projednávaného bodu nastala ovšem nebývalá shoda. Všichni sociální partneři se shodli na tom, že je potřeba zvýšit dávky nemocenské pro dlouhodobě nemocné.

Ve třetím bodě jednání se účastníci tripartity věnovali akčnímu plánu pro rozvoj digitálního trhu. Zaměstnavatelé podporují digitalizaci a odbory sdělily, že je potřeba při postupujícím technickém rozvoji řešit fungování celé společnosti. Nelze se zaměřit pouze na Průmysl 4.0, ale také na Zaměstnance 4.0 a hlavně na Společnost 4.0.  

Poslední bod jednání se zabýval návrhem opatření k řešení odměňování řidičů ve veřejné linkové autobusové dopravě. Z médií je známý téměř roční boj Odborového svazu dopravy za zvýšení platů řidičů a nakonec se sociální partneři shodli, že je nutné tento problém vyřešit. Řidiči autobusů dostanou od nového roku přidáno – budou přeřazení v nařízení vlády 567/2006 Sb. do 5. skupiny prací, v případě čekání se jim zvýší základní sazba a obdrží zvláštní příplatek za dělenou směnu. Kolegům moc blahopřejeme!

Závěrem máme částečně pozitivní zprávy:

● Vláda v pondělí 12. září schválila nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterým se od 1. listopadu zvyšují všem zaměstnancům, vyjma zdravotnictví a sester v sociálních službách, platové tarify o 4 %.

● Zaměstnanci zdravotnických zařízení, kteří jsou odměňováni platem, a sestry v sociálních službách odměňované platem, budou mít zvýšené tabulky až od 1. ledna, a to o 10 %.

● Odbory stále ještě plánují jednat o zrušení první tabulky. Více informací najdete po vydání nařízení ve sbírce na našem webu.

● Informace pro kolegy z akciovek: v připomínkovém řízení je nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kterým se stanoví minimální mzda a zaručené tarify –OS navrhujeme jejich zvýšení.

● Další jednání o úhradové vyhlášce proběhne na Ministerstvu zdravotnictví 14. září.

● Stále nejsou dořešené platy pro kolegy, kteří spadají pod státní službu – vláda projednávání nařízení vlády 304/2014 Sb., přerušila. 

 

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám