Úpravy platových tarifů od 1. listopadu 2017 a od 1. ledna 2018

V posledních letech byl zaveden postup zvyšování platových tarifů ve dvou vlnách. Od listopadu daného roku a od ledna roku následujícího. Zjednodušeně je to tak, že zaměstnancům, kterým nejsou platy kryty z prostředků veřejného zdravotního pojištění, se zvyšují platové tarify od listopadu a ostatním, kterým jsou prostředky na platy kryty z veřejného zdravotního pojištění, jsou platové tarify zvyšovány od ledna následujícího roku.

Stejně tomu tak je v tomto a následujícím roce. Platové tarify se některým skupinám zaměstnancům zvyšují od 1. listopadu 2017 a ostatním od 1. ledna 2018.

Úpravy platů od 1. 11. 2017

Mění se nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to nařízením vlády č. 340/2017 Sb.

Protože se opět zvyšují platové tarify zaměstnancům, kteří nemají platové tarify hrazené z veřejného zdravotního pojištění, rozdělují se stupnice platových tarifů. To znamená, že pro zaměstnance v sociálních službách budou platné jiné stupnice platových tarifů oproti zaměstnancům ve zdravotnictví. Pozor, toto však bude platit pouze do 31. prosince 2017, od 1. ledna dojde opět ke změně a sloučení!

Na koho se vztahuje která příloha? Přesné znění je uvedeno v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., účinném od 1. listopadu 2017, níže uvádíme pro nás nejčastější pozice:

Příloha č. 1 Stupnice platových tarifů platí pro technickohospodářské pracovníky (THP), dělníky (D) v sociálních službách, platové tarify jsou proti předchozímu období zvýšeny o 10 %.

Příloha č. 2 Stupnice platových tarifů platí pro THP a D ve zdravotnictví, proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.

Příloha č.3 Stupnice platových tarifů pro „úředníky podle zákoníku práce“ územního samosprávného celku, platové tarify jsou proti předchozímu období navýšeny o 10 %.

Příloha č. 4 Stupnice platových tarifů zdravotnických pracovníků u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb. Proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.

Příloha č. 5 Stupnice platových tarifů pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků v sociálních službách. Sociální  pracovníci u poskytovatele zdravotních služeb. Platové tarify jsou proti předchozímu období navýšeny o 10 %.

Příloha č. 6 Stupnice lékařů, zubních lékařů u poskytovatele zdravotních služeb. Pozor, zde je zásadní změna pro lékaře v nelůžkových zdravotnických zařízení a lékaře orgánů sociálního zabezpečení: pro tyto lékaře dochází ke srovnání platových tarifů na úroveň lékařů v lůžkových zařízeních. Jejich platové tarify se zvyšují, a to pro lékaře v nelůžkových zařízení o 26 % a pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení o 9 %.

Pro lékaře u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, ZZS nedochází k navýšení platových tarifů.

Příloha č. 7 Stupnice pedagogických pracovníků. Platové tarify jsou proti předchozímu období navýšeny o 15%.

Stupnice platových tarifů viz níže jako soubor ke stažení.

Zvýšení horní hranice příplatků od 1. 11. 2017

Nařízením vlády se od 1. listopadu 2017 zvyšuje horní hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o 400 Kč. Nově je možno přiznat příplatek ve výši 400 až 1800 Kč měsíčně.

Zvyšují se horní hranice zvláštních příplatků a došlo k malé změně zařazení příplatků a ke změně číslování.

Horní hranice zvláštního příplatku se zvyšuje ve skupině I. na částku 400 až 1300 Kč, což je navýšení o 300 Kč. Ve II. skupině 600 až 2500 Kč, tedy zvýšení o 500 Kč. Výše příplatku ve III. skupině se nemění a zůstává ve výši 1000 až 5000 Kč. Ve IV. skupině se zvyšuje na 1500 až 7500 Kč, což představuje nárůst o 1500 Kč. Pro V. skupinu platí 2000 – 10 000 Kč, tedy nárůst o 2000 Kč. Ještě jednou upozorňujeme: zvyšují se pouze horní hranice, minimální částky zůstávají beze změny.

Úpravy platů od 1. 1. 2018

Pro zaměstnance ve veřejných službách a správě bude od 1. ledna účinné nové nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Tímto nařízením vlády je zrušeno nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Navýšení platových tarifů se od 1. ledna  2018 dočkají zaměstnanci, jejichž platy jsou finančně kryty ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, současně dojde ke sloučení některých stupnic platových tarifů.

Ostatní podmínky pro přiznání platové třídy, platového stupně, platového tarifu jsou beze změny.

Nemění se ani výše a podmínky pro přiznání příplatků.

Na koho se vztahuje která příloha? Přesné znění je uvedeno v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., níže uvádíme pro nás nejčastější pozice:

Příloha č. 1 Stupnice platových tarifů platí pro technickohospodářské pracovníky (THP), dělníky (D) v sociálních službách, nedochází proti předchozímu období k navýšení platových tarifů.

Stupnice platových tarifů platí také pro THP a D ve zdravotnictví, proti předchozímu období jsou platové tarify navýšeny o 10 %.

Příloha č. 2 Stupnice platových tarifů pro „úředníky podle zákoníku práce“ územního samosprávného celku, nedochází proti předchozímu období k navýšení platových tarifů.

Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, proti předchozímu období jsou platové tarify navýšeny o 10 %.

Stupnice platových tarifů pracovníků sociálních služeb a sociálních pracovníků v sociálních službách. Sociální  pracovníci u poskytovatele zdravotních služeb. Proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.

Příloha č. 4 Stupnice platových tarifů pro lékaře a zubní lékaře, proti předchozímu období jsou platové tarify navýšeny o 10 %.

Příloha č. 5 Stupnice pedagogických pracovníků. Proti předchozímu období nedochází k navýšení platových tarifů.

Stupnice platových tarifů viz níže jako soubor ke stažení.

Úpravy platových tarifů státních zaměstnanců od 1. 11. 2017 a 1. 1. 2018

Od 1. listopadu 2017 se upravují platové tarify všech státních zaměstnanců, například také v krajské hygienické službě.

Pro tyto zaměstnance platí nařízení vlády č. 304/2014 Sb., které se mění na nařízení vlády č. 342/2017 Sb.

Podobně jako u zaměstnanců ve veřejné službě a správě se také státním zaměstnancům zvyšují horní hranice příplatků.

Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí bude moci být vyplacen ve výši 400 až 1800 Kč, horní hranice je zvýšena o 400 Kč.

Horní hranice zvláštních příplatků se zvyšují pro I. skupinu o 300 Kč, bude se vyplácet v rozmezí 400 až 1300 Kč, pro II. skupinu o 500 Kč, bude se vyplácet v rozmezí 600 až 2500 Kč, pro III. skupinu o 1000 Kč, bude se vyplácet v rozmezí 1000 až 5000 Kč, pro IV. skupinu o 1500 Kč, bude se vyplácet v rozmezí 1500 až 7500 Kč, pro V. skupinu o 2000 Kč, bude se vyplácet v rozmezí 2000 až 10 000 Kč.

Příloha č. 2 Stupnice platových tarifů, která stanovuje platový tarif státním zaměstnancům se zvýší o 10 %.

Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů státním zaměstnancům, kteří jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení a pozor, nově také pro ty, kteří jsou lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví, odpovídá stupnici platových tarifů, které jsou přiznány ostatním lékařům. Znamená to, že u lékařů orgánu sociálního zabezpečení dochází k nárůstu platových tarifů o 9,4 % a u lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví o 36,5 % tabulka je stejná jako v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Od 1. ledna 2018 se upravují platové tarify státních zaměstnanců – lékařů orgánu sociálního zabezpečení a lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví

Příloha č. 3 Stupnice platových tarifů státním zaměstnancům, kteří jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení a lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví. Platové tarify se zvyšují o 10 %. Tímto postupem došlo ke sjednocení platových tarifů lékařů – tabulka je tedy stejná jako v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů viz níže jako soubor ke stažení.

Platná znění nařízení vlády lze nalézt na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/28264

Níže jako soubor ke stažení najdete také informaci o tom, jak se vyvíjely a měnily stupnice platových tarifů od roku 2015.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám