Vyhráli jsme soud a vyzvali záchranky k doplacení dlužných částek

V roce 2020 a 2021 dostali zdravotníci a další zaměstnanci mimořádné covidové odměny. Dohody o odměnách byly složité, opakovaně jsme jednali s ministry zdravotnictví, ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem. Tehdejší vláda nakonec rozhodla, že ocení zdravotníky a další zaměstnance za jejich práci finančně. Premiér Babiš sdělil, že potlesk za práci pro lidi nestačí.

Odměny byly realizované dotačními tituly a pro některé skupiny přes úhradovou vyhlášku.

V sociálních službách se odměny vyplatily zaměstnancům bez větších problémů. Tehdejší ministryně Jana Maláčová dohlédla na to, aby zaměstnavatelé v sociálních službách odměny do průměrných výdělků započítali.

Ve zdravotnictví byla situace jiná. Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že odměny nejsou za výkon práce a že je zaměstnavatelé nemusí započítat do průměrného výdělku. Odbory s názorem Ministerstva zdravotnictví nesouhlasily. Požádali jsme o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stanovisko MPSV bylo, že odměny mají být do průměrných výdělků zahrnuty.

Všem ředitelům nemocnic a zdravotnických záchranných služeb jsme zaslali výzvu a stanovisko MPSV, aby odměny do průměrných výdělků započítali. Jednali jsme opakovaně také s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR.

Zaměstnavatelé ve zdravotnictví přesto odměny do průměrných výdělků nezahrnuli. Odborový svaz následně nabídl bezplatné právní zastoupení svým členům, kteří se chtěli o svá práva a o finanční prostředky, které nedostali, přihlásit. Našly se jen dvě ženy, záchranářky.

Soudní spor, který vedl spolupracující advokát JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., přešel všechny instance a skončil precedenčním soudním rozhodnutím, konkrétně rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 4. 2024, sp. zn. 21 Cdo 2044/2023, zde:

https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F0AC268AAFB1DA4AC1258B24004D42B4?openDocument&Highlight=0, jeho prostřednictvím Nejvyšší soud ČR judikoval následující závěry:

  1. tzv. Covid odměna je platovým nárokem podle § 134 zákoníku práce, a tudíž bylo povinností zaměstnavatele takto vyplacenou odměnu zahrnout pro účely zjištění průměrného výdělku podle § 351 a násl. zákoníku práce;
  2. Covid odměny nejsou odměnou podle § 224 odst. 2 zákoníku práce, tj. nelze je považovat za plnění, které nemá žádnou vazbu na vykonanou práci (např. na odvedený výkon, odpracovanou dobu apod.) a zhodnocuje jiné faktory (např. pouhou existenci pracovního poměru) ;
  3. na práva a povinnosti zaměstnance nemůže mít vliv, respektoval-li zaměstnavatel podmínku podle rozhodnutí o poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu [že odměny bude poskytovatel zdravotnické záchranné služby vyplácet „v souladu s § 224 odst. 2 b) zákoníku práce“] a promítl ji do svého rozhodnutí o přiznání odměny. I v takovém případě se právní jednání zaměstnavatele vůči zaměstnanci posoudí podle té právní normy (ustanovení zák. práce), jejíž skutkovou podstatu podle své pravé povahy naplňuje, tedy jednoznačně podle § 134 zákoníku práce.

Odborový svaz opět řešil, co dál. Soudní spory v České republice trvají dlouho a tento byl ukončen až v době, kdy většina nároků našich členů je promlčená a zbytek těsně před promlčením. Přesto, že je k možnosti soudního řešení neuvěřitelně krátká doba, tak jsme se rozhodli nabídnout právní pomoc těm, kterých se ještě možnost domoci se svého práva dotýká. Jako poslední obdrželi mimořádné covidové odměny záchranáři. Našim členům jsme tedy nabídli bezplatné právní zastoupení, podrobněji viz zde:

https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/vyhrali-jsme-soud-o-zapocitani-covidove-odmeny-do-prumerne-mzdy/

Souběžně jsme také vyzvali zaměstnavatele, aby dlužné částky vzhledem k rozsudku nejvyššího soudu doplatili – dopis viz níže jako soubor ke stažení. O řešení situace jsme požádali také hejtmany – dopis viz níže jako soubor ke stažení.

A co říci závěrem? V některých krajích se rýsují dohody, odborovému svazu je potvrdila například odborová organizace ZZS Pardubického kraje, Libereckého kraje, hlavního města Prahy a dále hejtman Jihočeského kraje a ředitel ZZS téhož kraje – jejich odpovědi viz níže jako soubory ke stažení.

Kde dohody nebudou, tam se odborový svaz za své členy postaví. Nicméně jako první se o své právo musí přihlásit člen.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám