Začátek letošního roku je hodně hektický

Letošní začátek roku byl, a stále je, podle mého názoru nejhektičtější za celou dobu mého působení na odborovém svazu. Bohužel nebyl naplněn slib minulé vlády, že budou i v roce 2019 zvýšeny platy a mzdy o 10 %. Jen pro shrnutí připomínám, že vláda vydala novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým se od 1. ledna navyšují platové tarify a současně se mění podmínky pro přiznání některých příplatků. Bohužel v letošním roce jsou zvláště v oblasti příplatků velké problémy.

Všichni zaměstnanci očekávali naplnění slibu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, že kromě navýšení tarifů o 7 % bude zdravotnickým pracovníkům bez odborného dohledu zvýšen i příplatek za práci ve směnném provozu o 5000 Kč a u zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem o 2000 Kč. Bohužel tento slib nebyl naplněn.

Zvláště v obchodních společnostech, kde se odměňování neřídí výše citovaným nařízením vlády, k tomu vedení zdravotnických zařízení přistoupilo velice rozdílně. V některých zařízeních přidali směnný příplatek v citované výši, ale už nepřidali do mezd, jinde přidali určité procento na základní mzdy, ale nenavýšili příplatky o ministrem deklarovaných 5000 Kč (respektive 2000 Kč), v mnoha zařízeních se stále ještě jedná.

Ale ani u mnoha těch zaměstnavatelů, na které se vztahuje nařízení vlády o platech, nedostali zaměstnanci slíbené navýšení příplatků. Zaměstnavatelé argumentují tím, že v tomto nařízení vlády jsou stanoveny příplatky v určitém rozpětí. Pokud tedy poskytují příplatky tak, že se jejich výše poskytuje ve výši dané v rozpětí, tak nic neporušují a přidávat slíbenou výši nemusí.

Objevují se však i další problémy. Skupina senátorů podala návrh na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění, což by vedlo ke zhoršení podmínek poskytování zdravotní péče (mimo jiné navrhují zrušení ustanovení týkající se stanovení sítě smluvních poskytovatelů hrazených zdravotních služeb zrušení úhradové vyhlášky apod.).

Rovněž se objevují v souvislosti s připravovanou novelou zákoníku práce nad rámec připravované novely návrhy zaměstnavatelů na změny, které zhoršují ochranu a postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a zcela zásadně oklešťují odborová práva. V současné době OS podporuje názor, že by vzhledem k celkové politické situaci bylo lépe novelu zákoníku práce vůbec neprovádět, protože v ní vidíme z hlediska zaměstnanců a odborů větší rizika než přínosy.

Zlínský kraj připravuje nejen výstavbu nové nemocnice (podle dostupných zpráv ve spolupráci se společností Penta – kdo ji pak asi bude provozovat?), ale i další dění v tomto kraji je velice alarmující. Vyhrocená a nedobrá personální situace je zejména v Krajské nemocnici T. Bati, kde kromě toho, že v době, kdy píši tento úvodník, není uzavřena kolektivní smlouva, je velkým problémem i nedostatek personálu. To se projevuje i v dalších aspektech, kdy se tyto problémy mohou přenést do celkové atmosféry nejen v Krajské nemocnici T. Bati, ale i v dalších nemocnicích Zlínského kraje. Zde bych chtěl vyslovit velký dík a podporu všem našim odborářům z těchto nemocnic, kteří věnují velké úsilí tomu, aby se zde situace zlepšila a stabilizovala.

Nyní mi dovolte, abych se podíval i za hranice naší země. V polovině února jsem měl možnost se zúčastnit v Bruselu konference na téma prosazování práv evropských rad zaměstnanců. Stěžejním bodem bylo projednávání, kdy a proč mohou evropské rady zaměstnanců vyvolat soudní spor se zaměstnavatelem – nadnárodní společností (jako důvody bývají nejčastěji uvedeny nedostatky v informování a projednání, průtahy zaměstnavatelů při ustanovování evropské rady zaměstnanců apod.). Otázkou bylo i to, kdo pak bude soudní spor hradit.

Chtěl bych zde připomenout, že v evropských radách zaměstnanců mnohdy nejsou zastoupeni odboráři, což celou situaci komplikuje, protože pak záleží na tom, jak je dohoda o evropské radě zaměstnanců uzavřena. Je proto velice důležité, že zástupci zaměstnanců v evropských radách za ČR jsou odboráři a tuto situaci bychom si měli udržet i do budoucna. Je vidět, že v některých okruzích se nám podařilo udržet i to, co bylo v západních zemích opuštěno. A teď kolegové mají problémy.

Z uvedených skutečností je vidět, že nás nečeká lehký rok. Na pořadu dne se objevují některé návrhy na změny, které zde byly již za ministrů Hegera a Julínka. Musíme spojit všechny síly, aby se nám stejně jako tenkrát podařilo těmto změnám zabránit.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám