Zajišťovací fond se rozrůstá

Od začátku roku do konce května 2016 bylo na OSZSP ČR evidováno 1225 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, z nich bylo 1043 schváleno a 59 zamítnuto. Celkem bylo zatím vyplaceno 770 800 Kč. V tabulkách níže je uvedena podrobnější statistika. Chtěl bych jen podotknout, že údaje za měsíc květen jsou velice předběžné, protože ještě nejsou zpracovány všechny žádosti, které v květnu došly na odborový svaz.

Zajišťovací fond 2016 vyplacené žádosti

Období

Počet položek

Pracovní neschopnost

OČR

Hospitalizace

Narození dítěte

Úmrtí člena

Dar dítěti při úmrtí člena

Celkem

leden 2016

233

83 500

0

26 500

24 000

15 000

0

149 000

únor 2016

65

21 500

0

8 600

9 000

0

0

39 100

březen 2016

188

64 000

3 000

18 600

22 500

30 000

5000

143 100

duben 2016

389

131 000

14 000

35 300

43 500

30 000

0

253 800

květen 2016

255

91 000

12 500

16 300

21 000

45 000

0

185 800

celkem

1130

391 000

29 500

105 300

120 000

120 000

5000

770 800

Počet vyplacených žádostí v roce 2016 je vyšší než počet žádostí schválených, v lednu byly vypláceny ještě i žádosti došlé v roce 2015.

Zajišťovací fond 2016 zamítnuté žádosti

Období

Počet položek

Nedodržená lhůta 3 měs.

Nedodržená doba pro čerpání

Žadatel není členem ZF

Žadatel již v kalendář. roce čerpal

Trvání události je kratší než určuje statut ZF

Nesplněny důvody statutu

Neplnění povinností ZO (odvody, hlášenky)

leden 2016

14

3

5

0

4

0

2

0

únor 2016

21

4

12

0

5

0

0

0

březen 2016

13

0

7

1

5

0

0

0

duben 2016

9

1

2

0

5

1

0

0

květen 2016

2

0

1

0

0

0

1

0

celkem

59

8

27

1

19

1

3

0

Jak je vidět, nejvíce zamítnutých žádostí bylo z důvodu nedodržení lhůty pro čerpání. V praxi jsou to ty případy, kdy člen byl evidován v Zajišťovacím fondu kratší dobu než 1 rok, která je podmínkou pro čerpání daru podle platného statutu Zajišťovacího fondu.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodu, že člen již na danou událost v kalendářním roce čerpal, je způsobena i tím, že sice žádost byla odeslána na OS v roce 2016, ale událost (a nárok na čerpání daru) vznikla již v roce loňském, kdy člen již dar čerpal. Rozhodujícím údajem je datum, kdy nárok na čerpání daru vznikl, a ne datum doručení na OS.

Od začátku roku nebylo ještě vyřízeno 123 žádostí. Důvody jsou jednak ty, že ne všechny žádosti došlé v květnu byly již zpracovány a zaúčtovány, ale několik desítek žádostí nebylo zatím vyřízeno proto, že žádost došla sice v řádném termínu, ale nebyly k ní doloženy všechny doklady nebo nebyly správně odvedeny členské příspěvky a příspěvky do Zajišťovacího fondu ze strany organizace. Vzhledem k tomu, že samozřejmě naší snahou je, aby dary členové dostávali, a ne zamítání žádosti z výše uvedených důvodů, kontaktuje opakovaně pracovnice OS žadatele o dar a snaží se vše dát do pořádku. Je to ale mnoho práce a času navíc, který by mohla věnovat řádně podaným žádostem a urychlit tak vyplácení darů.

V současné době je již v provozu program pro evidenci členů TREWIS ZO pro základní organizace. V tomto programu je možné kontrolovat, kdo z členů ZO již v kalendářním roce čerpal dar na nějakou událost a zároveň i evidenci odvodů členských příspěvků. To by mělo zamezit posílání neodůvodněných  žádostí na čerpání darů, což znamená  i ulehčení práce pracovnic OS, které se žádostmi na OS zabývají.

Proto bych zde chtěl apelovat na ty ZO, které ještě do programu TREWIS ZO nevstoupily, aby tak učinily. Pomůže to jak jim, tak i nám na ústředí OS.

Věřím, že i přes některé drobné problémy Zajišťovací fond slouží našim členů a plní účel, ke kterému byl založen.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám