Zajišťovací fond v roce 2017

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2017 celkem 2502 žádostí, což je o 34 více než v roce 2016. Schváleno bylo celkem 2318 žádostí a zamítnuto bylo 133 žádostí. Proplaceno bylo v roce 2017 celkem 2301 žádostí v celkové výši vyplacených darů 1 713 400 Kč, což je o 75 818 Kč více než v roce 2016. Rozdíl mezi počtem schválených a vyplacených žádostí je způsoben tím, že některé žádosti vyplacené na začátku roku 2017 byly na OS doručeny již na konci roku 2016 a naproti tomu některé žádosti z konce roku 2017 byly zúčtovány až na začátku roku 2018.

Podrobnější statistika přijatých, schválených, vyplacených a zamítnutých žádostí je uvedena v tabulkách, které najdete níže jako soubor ke stažení.

Pozitivní zprávou je, že jsme v roce 2017 nemuseli zamítnout ani jednu žádost z důvodu, že by základní organizace neplnily své povinnosti. Ale musím podotknout, že žádosti zamítnuté z ostatních důvodů uvedených v tabulce 3 by se na OS vůbec neměly dostat, protože by primární kontrolu měla provést už základní organizace.

Nejjednodušší způsob, jak si ověřit to, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání darů, je používat program TREWIS ZO, kde můžete najít jednak kompletní údaje o členství v Zajišťovacím fondu, ale i seznam žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu a můžete si tak ověřit, zda již člen na danou událost v kalendářním roce nečerpal.

Také se stále bohužel vyskytují problémy s tím, že ne všechny žádosti splňují veškeré náležitosti k tomu, aby mohly být vyplaceny v řádném termínu. Mezi nejčastější a stále se opakující chyby patří:

  • nečitelné údaje v podaných žádostech,
  • špatně uvedená čísla účtu, takže se platba vrací,
  • chybějící doklady potřebné ke schválení žádosti.

Pro vysvětlení bych chtěl uvést, že zrušené žádosti jsou ty, u kterých jsme i přes opakované urgence nedostali kompletní podklady pro schválení žádosti, a tak byly zamítnuty v souladu s platným Statutem Zajišťovacího fondu. Nezaúčtované jsou ty žádosti, které nebyly z různých důvodů k 31. 12. 2017 zpracovány a schváleny.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám