Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda na svém jednání 4. listopadu 2019 schválila změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Co změna přináší zaměstnancům ve zdravotnictví a sociálních službách, ale i například v kultuře, školství, či státním zaměstnancům? Právní a sociální oddělení odborového svazu vám přináší informaci o změně platových tabulek pro rok 2020.

Změny platů zaměstnanců veřejných služeb a správy

Po dlouhém a těžkém vyjednávání se odborům podařil husarský kousek. Od 1. ledna 2020 dojde v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, k zrušení platové tabulky číslo 1. Co to v praxi znamená? Všichni zaměstnanci, kteří pobírali plat dle platové tabulky č. 1, budou od ledna příštího roku přeřazeni do tabulky číslo dvě, která ovšem díky zrušení tabulky číslo 1 dostane právě její číslo, tedy jedničku.

Dojde tedy k redukci počtu tabulek z pěti na čtyři, kdy pro členy odborového svazu budou směrodatné tabulky číslo 1, 2 a 3. Profitovat z této změny budou převážně zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří nevykonávají zdravotnické povolání a nejsou sociálními pracovníky ani pracovníky v sociálních službách, ale například i zaměstnanci v resortu kultury.

Druhou zásadní změnou oproti letošnímu roku je navýšení o 1500 Kč všech platových tarifů u všech platových tabulek, kromě tabulky věnující se pedagogickým pracovníkům.

U pedagogických pracovníků dojde k navýšení všech tarifů o 8 %.

Novou podobu platových tabulek najdete níže jako soubor ke stažení.

***

Změny platů státních zaměstnanců

V návaznosti na změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. dochází ke změnám i v nařízení vlády č. 304/2014 Sb., které je směrodatné pro státní zaměstnance. Také státní zaměstnanci všech platových tříd si v příštím roce polepší o 1500 Kč měsíčně, lépe řečeno vzrostou jim platové tarify ve všech platových třídách i stupních obou platových tabulek přesně o zmiňovaných 1500 Kč.

Novou podobu tabulek nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, najdete níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám