Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 4. 2017

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR na svém jednání dne 10. března 2017 rozhodla o změnách Statutu Zajišťovacího fondu od 1. dubna 2017, které povedou k lepší komunikaci a operativnějšímu vyřizování žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu.

Ve statutu Zajišťovacího fondu se mění text části II., článku 7 a 9 takto (nová část textu je podtržena):

7. O čerpání ze Zajišťovacího fondu žádá člen na základě písemné žádosti, ke které připojuje:

  1. potvrzení odborové organizace o členství v odborové organizaci,
  2. potvrzení odborové organizace, že člen řádně hradí členské příspěvky, případně také příspěvky do ZF, má-li odborová organizace oddělené platby (čl. I. 2.),
  3. čestné prohlášení odborové organizace, že řádně platí příspěvky do ZF a odvody z členských příspěvků.

Přílohou žádosti jsou další podklady k jednotlivým čerpáním (viz níže). Na přílohách je uveden e-mailový a telefonický kontakt na žadatele.

9. Nemá-li žádost veškeré náležitosti a vyplněné přílohy, člen bude vyzván k doplnění nebo opravě, a to na kontaktní adresu nebo e-mail uvedený v žádosti. Výzva se posílá také příslušné odborové organizaci. Doplnění nebo opravu je člen povinen zaslat nejpozději ve lhůtě tří měsíců, jinak nárok na dar zaniká.

Kompletní znění Statutu Zajišťovacího fondu viz výše jako soubor ke stažení.

Podobné články

Aktuality 26. 3. 2024 / 17:41

Zajišťovací fond v roce 2023

Stejně jako v předchozích letech plnil Zajišťovací fond i v roce 2023 jednu z forem pomoci našim členům a stejně jako v minulých letech přináším informace o využívání Zajišťovacího fondu.

Aktuality 9. 9. 2023 / 10:22

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2023

Stejně jako v předchozích letech pomáhá Zajišťovací fond našim členům. Proto bych vás chtěl seznámit s údaji o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu v prvním pololetí roku 2023.

Aktuality 13. 4. 2023 / 19:39

Zajišťovací fond v roce 2022

Také v roce 2022 byl Zajišťovací fond jednou z forem pomoci našim členům.

Načíst další
 
Napište nám