Zvyšování minimální mzdy v ČR v letech 1991 až 2019

Prvním lednem roku 2019 došlo k navýšení minimální mzdy o 1150 korun na 13 350 korun. Minimální mzda jakožto nejnižší přípustná odměna vzrostla pátý rok po sobě a zhruba odpovídá čtyřiceti procentům průměrné mzdy. Základní hodinová sazba se zvýšila ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.

Spolu se zvýšením minimální mzdy došlo k navýšení zaručené mzdy.

Výše minimální úrovně zaručené mzdy u jednotlivých skupin prací je důležitá především pro zaměstnance v podnikatelské sféře bez kolektivní smlouvy. Platy zaměstnanců v nepodnikatelské sféře se řídí navíc ještě platovými tarify. V rámci kolektivního vyjednávání je možné prosadit do kolektivní smlouvy vyšší úroveň minimální mzdy, než určuje nařízení vlády.

Období

Výše minimální mzdy

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

1991 únor

2 000

10,80

1992 leden

2 200

12,00

1996 leden

2 500

13,60

1998 leden

2 650

14,80

1999 leden

3 250

18,00

1999 červenec

3 600

20,00

2000 leden

4 000

22,30

2000 červenec

4 500

25,00

2001 leden

5 000

30,00

2002 leden

5 700

33,90

2003 leden

6 200

36,90

2004 leden

6 700

39,60

2005 leden

7 185

42,50

2006 leden

7 570

44,70

2006 červenec

7 955

48,10

2007 leden

8 000

48,10

2013 srpen

8 500

50,60

2015 leden

9 200

55,00

2016 leden

9 900

58,70

2017 leden

11 000

66,00

2018 leden

12 200

73,20

2019 leden

13 350

79,80

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám