Sekce pracovníků hygienické služby jednala s ministrem Válkem

Členové sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu jednali ve čtvrtek 14. března 2024 na Ministerstvu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a dalšími zástupci ministerstva. Protože se ministr Válek nemohl 14. února zúčastnit společného jednání zástupců odborových organizací z krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů, bylo prvním bodem poděkování za silné zastoupení odborných zaměstnanců ministerstva na uvedeném jednání a pak následovalo projednání aktuální situace.

Ministr Válek chce posílit ochranu veřejného zdraví, zejména nastavení fungování prevence. V současné době se zřizuje Rada vlády pro ochranu veřejného zdraví.

Hygienická služba by se měla zaměřovat více na preventivní programy, jako jsou například Zdravá města, na novou metodiku poskytování dietní stravy v rámci školního stravování.

Jednání se za Ministerstvo zdravotnictví dále účastnili náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic, státní tajemník Mgr. Stanislav Měšťan, ředitel personálního odboru Mgr. Filip Vrána a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Mgr. Matyáš Fošum.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se účastnila předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ing. Ivana Břeňková, řídící sekce pracovníků hygienické služby Ing. Jiří Pohořalý, členky výboru a odborné pracovní skupiny sekce Hana Michálková, MVDr. Zuzana Bartošová, Ivana Vaňoučková, Alena Wilhelmová, Mgr. Jana Němcová a MUDr. Gacka Slavíková.

Odborový svaz předložil v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení k novele zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. zásadní připomínky, které nebyly ze strany ministerstva vypořádány. Bylo sděleno, opět, že zástupci odborů budou na vypořádání připomínek pozváni. Ministr upřesnil, že novelou se musí zajistit především jednotný postup orgánů ochrany veřejného zdraví při řešení aktuálních problémů a kontrol. S tím nemají odbory problém, ale požadují, aby bylo jasné regionální řízení a jasná odpovědnost.

Podaří se udržet kompetence hygieny výživy?

Odbory zásadně nesouhlasí s tím, jak je zákon o ochraně veřejného zdraví upravován různými zásahy cestou pozměňovacích návrhů.

Odbory nesouhlasí s tím, aby se odboru hygieny výživy odebraly kontroly v restauracích. Odebrání kompetencí je dlouhodobým cílem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Již před deseti lety zástupci odborového svazu kvůli udržení kompetencí vystupovali i v Poslanecké sněmovně. V současné době je připraven pozměňovací návrh k novele zákona o návykových látkách. Zákon řeší postoj kontrolních orgánů k návykovým, psychotropním a psychomodulačním látkám. Zákon je připraven z důvodu dopadů nebezpečných látek na lidský organismus.

Dle zástupců ministerstva je na změně politická shoda i z důvodu menší zátěže podnikatelů. Pozměňovací návrh je předložen pro jednání Poslanecké sněmovny. S odnětím kompetencí v rámci výživy se hygienici zaměří zejména na obalové materiály potravin. Nedojde ani ke snížení systemizovaných míst, ani financí.

Ve shodě s hygienickou službou a odborníky z ochrany veřejného zdraví si odbory nedovedou představit, že kontrola zdravotních rizik v restauracích bude převedena do kompetence SZPI. Vůbec nechápou důvod a ani to, že se mluví o prevenci, ochraně veřejného zdraví a zároveň dojde k takto nesmyslné změně. Inspektoři SZPI se nesmí seznamovat se zdravotním stavem personálu, ani nesmí nahlížet do zdravotnické dokumentace.

Dotační titul a 16 milionů korun

Jedním ze stálých bodů jednání je požadavek odborů na informaci k částce 16 milionů Kč, které měly být vyplaceny zaměstnancům krajských hygienických stanic dotačním titulem za práci v době covidové pandemie. Jak se ukázalo, finance byly v předchozím období vládou schváleny, převedeny z Ministerstva financí na Ministerstvo zdravotnictví, ale nakonec se ukázalo, že dotační titul nejde vypsat, a tím nelze finance mezi zaměstnance rozpustit. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek koná kroky, aby se finance mohly převést krajským hygienickým stanicím na podporu pracovního prostředí. Jak bude iniciativa úspěšná, bude odborový svaz sledovat.

Katalog správních činností          

Odbory požádaly o jednání k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., katalogu správních činností pro státní zaměstnance. Je nutné posoudit platové třídy odborných zaměstnanců, kteří jsou zařazeni podle zákoníku práce a podle zákona o státní službě. Bylo dohodnuto, že se k jednání sejdou zástupci ministerstva a výboru sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu.

Setkání se slovenskými kolegy

Ve dnech 10. a 11. června se bude v Bratislavě konat setkání zástupců odborářů z krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů s kolegy ze Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Odbory požádaly o účast a diskusní příspěvek zástupců ministerstva. Účast byla přislíbena. Tématy bude struktura a kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví, odměňování zaměstnanců a výsledky kolektivního vyjednávání.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 12. 6. 2024 / 18:23

Výměna zkušeností se slovenskými kolegy z hygienické služby

Ve dnech 10. a 11. června se v Bratislavě se setkali zástupci odborových organizací z krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů se slovenskými kolegy.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 15. 3. 2024 / 7:26

Hygienická sekce se zástupci MZ o odměňování i kompetencích

Společné jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví se konalo dne 14. února 2024.

Načíst další
 
Napište nám