Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novela zákona o návykových látkách byla připravena skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit a přivítat, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě, konkrétně hygieně výživy. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je projednáván Poslaneckou sněmovnou pod sněmovním tiskem č. 504.

V důvodové zprávě předložené novely se lze dočíst, že český právní řád v současnosti neobsahuje právní úpravu psychoaktivních látek s nízkým zdravotním a společenským rizikem, které nejsou kontrolovány jako omamné a psychotropní látky mezinárodními úmluvami nebo evropskými předpisy, a úpravu nakládání s nimi. Proto byla předložena novela, aby věci napravila a děti ochránila. V důvodové zprávě ovšem není popsáno, proč již zaměstnanci krajských hygienických stanic nebudou kontrolovat zdravotní rizika, která dětem hrozí při stravování v restauracích, a proč to budou kontrolovat zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

Při projednávání novely zákona o návykových látkách se hledaly kompromisy na všech stranách, vládních úrovních i mezi lobbistickými skupinami.

Poslancům byl návrh zákona zaslán 1. srpna 2023, vláda návrh projednala a souhlasné stanovisko zaujala 30. srpna 2023. K souhlasnému stanovisku podala několik důležitých připomínek. Připomínky a nutné úpravy i z různých stran byly zpracovány do komplexního pozměňovacího návrhu, který již odebrání kompetencí dozoru v restauracích hygienické službě řeší.

Výbor sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu s odebráním kompetencí nesouhlasil, jednal s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem o vyjmutí tohoto ustanovení z komplexního pozměňovacího návrhu. Jednání ale nebylo pro hygieniky úspěšné.

Ve středu 24. dubna ještě materiál projednával poslanecký Výbor pro zdravotnictví. Na jednání výboru jsem byla a musím konstatovat, že dokonce zavládlo překvapení, zděšení, že se v komplexním pozměňovacím návrhu objevilo ustanovení pro odebrání kompetencí dozoru v restauracích krajským hygienickým stanicím. Jenže překvapení nestačí, po ukončeném druhém čtení se ve třetím žádné další změny nepředkládají.

Jednání poslaneckého Výboru pro zdravotnictví ze dne 24. 4. 2024 můžete vidět na: https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=3885 (od cca 15.20 hodiny).

3. květen – černý den pro hygienu výživy

V Poslanecké sněmovně byl tisk 504 projednáván ve 3. čtení 3. května pod bodem 13. Trojka ale nebyla pro orgán výživy hygienické služby šťastná. Tisk 504 je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projednávání začalo seznámením s návrhem novely zákona o návykových látkách a s předloženými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh, kterým by se zamezilo převedení dozoru a hodnocení zdravotních rizik z kompetence hygieny výživy do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) předložen nebyl. SZPI bude kontrolovat v restauracích to, co kontrolovala hygiena výživy. Proč? Nevím, poslouchala jsem argumenty od předkladatelů, bude sjednoceno, zjednodušeno, orgány hygienické služby tam stejně budou chodit a kontrolovat hluk, kouření. Hygienické službě se nesníží počet systemizovaných míst, nesníží se objem financí, přidá se jí jiná práce.

Vystoupila řada poslanců z opozičních stran, především za ANO, kteří nesouhlasili s odebráním kompetencí hygienické službě, nesouhlasili s tím, jak byla tato změna do návrhu novely, do komplexního pozměňovacího návrhu napsána.

Výbor sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu se změnou nesouhlasil, žádal ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, žádal poslance, aby úpravu nepodpořili, bohužel neúspěšně. Tedy alespoň velké poděkování všem statečným, kteří se proti změně ohradili. Projednání lze sledovat na www stránkách https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=3908 (od cca 10,40 hodin).

Text návrhu zákona se připravuje ke zveřejnění a předání do dalšího legislativního procesu, návrh bude posuzován na evropské úrovni a následně v Senátu ČR. Tak uvidíme, jak se odborníci k navržené změně postaví.

Odborový svaz se změnou nesouhlasil a nesouhlasí, bude podle toho konat další kroky.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 12. 6. 2024 / 18:23

Výměna zkušeností se slovenskými kolegy z hygienické služby

Ve dnech 10. a 11. června se v Bratislavě se setkali zástupci odborových organizací z krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů se slovenskými kolegy.

Aktuality 17. 3. 2024 / 7:13

Sekce pracovníků hygienické služby jednala s ministrem Válkem

Členové sekce pracovníků hygienické služby odborového svazu jednali ve čtvrtek 14. března 2024 na Ministerstvu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a dalšími zástupci ministerstva.

Aktuality 15. 3. 2024 / 7:26

Hygienická sekce se zástupci MZ o odměňování i kompetencích

Společné jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví se konalo dne 14. února 2024.

Načíst další
 
Napište nám